ponedjeljak, 2. srpnja 2007.

Vulkani

Vulkani su geološki oblici na zemlji ( ili pod morem/oceanom) gdje magma izbija na površinu. Oni se najčešće javljaju na rubovima tektonskih ploča.
(Riječ vulkan dolazi od imena rimskog boga vatre, koji je za bogove izrađivao oružje. )

Izbijanje magme kroz vulkan na površinu u obliku lave može se dogoditi iz više razloga, kao što su tektonski utjecaji, promjene tlaka unutar zemljine kore, visoka temperatura...
Svi ti utjecaji potiću magmu na pokretanje, taljenje stijena te izbijanje na površinu.
Kada izađe kroz vulkan na površinu, nazivamo ju lava. Dakle, površinska pojava magme naziva se lava.

To izbijanje može se dogditi polagano i pomalo jednolično, pa takvi izljevi tvore bazaltne pokrove

No može izbiti i erupcijom koja nastaje zbog velike količine nakupljenih plinove i vodene pare. Vrlo često uz takve erupcije jave se i potresi, a ima i izbijanja plinova u okolici samog vulkana.

Kliuchevskoi, Kamchatka, Russia


Osim magme/lave, vulkani izbacuju tjekom erupcije i plinove, pepeo i vulkanske bombe. Vulkanske bombe su komadi lave koji se prilikom izbacivanja iz vulkana brzo hlade i padaju zajedno s pepelom na tlo u obliku više manje okruglih stjena.
Hlađenjem magme, nastaju magmatske stijene koje djelimo na dvije vrte: ispod površine su intruzivne stijene, a na površini su efuzivne stijene. One su važne jer su često oni važni nositelji mineralnih ležišta, pošto magma kada prolazi kroz kanale tali stijene i minerale. Minerali koji uđu u sastav magme mogu nam reći o sastavu plašta.
Njihova obilježja su obično karakteristična za specifični tektonski okoliš, što omogućuje tektonsku rekonstrukciju.


Tipovi Vulkana

Štitasti vulkan
Najveći vulkani na zemlji. Oni imaju mirne erupcije, eksplozivne samo ako prisustvuje voda u magmi. Primjer za to je štitasti vulkan na Havaiima.
Sastav tog vulkana je 90% ohlađene lave a samo 10% piroklastični materijal.
Štitaste vulkane obično onalazimo iznad "vručih točaka" (hot spots) ali to nije uvijet.


Stratovulkan
To su vulkani sa slojevitim strukturama koja nastaju izmjenjivanjem izljeva lave i pepela.Cinder vulkani
Vulkani naglo nastali iznad otvora. obično su sastavljeni od malih fragmenata ohlađene lave.Aktivni vulkani

Karymsky, Kamchatka Peninsula, Russia


Santa Maria and Santiaguito, Guatemala


...

petak, 29. lipnja 2007.

Evo malo... Tko želi biti geolog kviz...
POZDRAV
http://geology.about.com/od/geoquizzes/GeoQuizzes.htm

Pozdravna poruka

Od sada će se na ovoj stranici moći naći svi članci, radovi, slike, događanja... ma sve što saznam vezano uz geologiju i srodna zanimanja...
To je za nas sve koji provedu sate na netu tražeći neku informaciju... neki link ili skriptu vezanu uz neko određeno predavanje....
:)
Naravno bit će i slika mojih minerala, stijena i fosila.... nije neka zbirka ali još sam student..
:)
Za sada to je to...

Pozdrav