subota, 12. siječnja 2008.

DINOSAURIA

Djele se na 2 podreda:
1. Saurischia (gušterokuki)
2. Ornithischia (pticokuki)

Saurischia: Theropoda
· Bili su dvonožni mesojedi. Kretali su se uspravno, imali su veliku lubanju punu otvora kako bi smanjili na težini, imali su dugi rep kao protutežu, i zahvaljujući dobroj anatomiji bili su dobri predatori.
Mali Therapodi su bili prvi dinosauri koji su se pojavili.
Eoraptor Lonensis – najstariji dinosaur iz gornjeg TrijasaOrnitomimidi – oponašatelji ptica – najbolji trkači. Imali su lagani kostur
Struthiomimus Altus – oponašatelj noja – srednja jura – 3,5m;prehrana svejedi
Tericinosauri
Terizinosaurus cheloniformis - mao ruke duge 2,5m sa kanđamaManiraptori – najnapredniji therapodni dinosauri imali su veći mozak od drugih therapoda time i bili najpametniji
Caudipteryx – donja Kreda – dužina oko 80 cm, imao bezubi kljun
Oviraptor– srednja kreda – 1,8 m
Microraptor – najmanji dinosaur – donja kreda – 40-50 cmRaptori – najnapredniji mesojedi
Deinonychus antirropus – donja kreda – 3m
Velociraptor mongoliensis – srednja kreda – 1,8 – imali su lagan kostur, dug rep, pokretljiv vrat, imali su palac i mogli su zatvoriti šaku; lovili su u čoporu. ISHODIŠNI ZA RAZVOJ PTICA
Ceratosauridi
o prepoznatljivi po izraslinama na glavi koje služi za ornamentaciju
o Bili su primitivni Therapodi
Synatarsus Rhodesiensis – Jura
Ceratosaurus
Carnotaurus sastrei
- prednji udovi extremno zakržljali – Srednja Kreda; 7,5m


Alosauridi
o Afrika i j. Amerika
o Bili su aktivni lovci.kad su lovili manje dinosaure rabili su tehniku progona ali kad su lovili veće plijenove onda su koristili lov u čoporu
Allosaurus fragilis – 11m – snažni prednji udovi - gornja jura

Cryolophosaurus – 6m – donja jura – nađen na Antartici
Giganotosaurus – 14m – donja kreda – najveći dinosaur.Spinosauridae
o Imali su izduženu lubanju, punu zubi nalik zubima krokodila, imali su snažne prednje udove sa velikim kanđama. Hranili su se ribom.
Spinosaurus Aegypticus – 16m – srednja kreda – imao jedro


Tyranosauridea
o Nastanjivali su sjeverne kontnente
Tyrranosaurus rex – 12-12,5 m – masivne lubanje sa brojnim otvorima

petak, 11. siječnja 2008.

Ljepota Lave

Kako lava kroji našu zemlju...."The Nightmare"
by Angela Davis Brimley, MI
The firey eruption
Smokey,
Humongous,
Scorching flames
For many men, women
And children
Are left in the descended
Nightmare that haunts
Them for life.


Ovo su neke slike erupcija raznih vulkana:


Lava je otopljena stijena koju izbacuje vulkan za vrijeme njegove erupcije. Priliko izlaska iz vulkana, lava je u tekućem stanju na temperaturama između 700°C do 1,200 °C. Rijeć 'lava' dolazi od talijanske rijeći koja ima korijen u latinskom a znači padina. Lava je površinska manifestacija magme koja se nalazi u magmatskom ognjištu ispod vulkana.

Evo malo da nadopunim priću o vulkanima .....

ponedjeljak, 2. srpnja 2007.

Vulkani

Vulkani su geološki oblici na zemlji ( ili pod morem/oceanom) gdje magma izbija na površinu. Oni se najčešće javljaju na rubovima tektonskih ploča.
(Riječ vulkan dolazi od imena rimskog boga vatre, koji je za bogove izrađivao oružje. )

Izbijanje magme kroz vulkan na površinu u obliku lave može se dogoditi iz više razloga, kao što su tektonski utjecaji, promjene tlaka unutar zemljine kore, visoka temperatura...
Svi ti utjecaji potiću magmu na pokretanje, taljenje stijena te izbijanje na površinu.
Kada izađe kroz vulkan na površinu, nazivamo ju lava. Dakle, površinska pojava magme naziva se lava.

To izbijanje može se dogditi polagano i pomalo jednolično, pa takvi izljevi tvore bazaltne pokrove

No može izbiti i erupcijom koja nastaje zbog velike količine nakupljenih plinove i vodene pare. Vrlo često uz takve erupcije jave se i potresi, a ima i izbijanja plinova u okolici samog vulkana.

Kliuchevskoi, Kamchatka, Russia


Osim magme/lave, vulkani izbacuju tjekom erupcije i plinove, pepeo i vulkanske bombe. Vulkanske bombe su komadi lave koji se prilikom izbacivanja iz vulkana brzo hlade i padaju zajedno s pepelom na tlo u obliku više manje okruglih stjena.
Hlađenjem magme, nastaju magmatske stijene koje djelimo na dvije vrte: ispod površine su intruzivne stijene, a na površini su efuzivne stijene. One su važne jer su često oni važni nositelji mineralnih ležišta, pošto magma kada prolazi kroz kanale tali stijene i minerale. Minerali koji uđu u sastav magme mogu nam reći o sastavu plašta.
Njihova obilježja su obično karakteristična za specifični tektonski okoliš, što omogućuje tektonsku rekonstrukciju.


Tipovi Vulkana

Štitasti vulkan
Najveći vulkani na zemlji. Oni imaju mirne erupcije, eksplozivne samo ako prisustvuje voda u magmi. Primjer za to je štitasti vulkan na Havaiima.
Sastav tog vulkana je 90% ohlađene lave a samo 10% piroklastični materijal.
Štitaste vulkane obično onalazimo iznad "vručih točaka" (hot spots) ali to nije uvijet.


Stratovulkan
To su vulkani sa slojevitim strukturama koja nastaju izmjenjivanjem izljeva lave i pepela.Cinder vulkani
Vulkani naglo nastali iznad otvora. obično su sastavljeni od malih fragmenata ohlađene lave.Aktivni vulkani

Karymsky, Kamchatka Peninsula, Russia


Santa Maria and Santiaguito, Guatemala


...

petak, 29. lipnja 2007.

Evo malo... Tko želi biti geolog kviz...
POZDRAV
http://geology.about.com/od/geoquizzes/GeoQuizzes.htm

Pozdravna poruka

Od sada će se na ovoj stranici moći naći svi članci, radovi, slike, događanja... ma sve što saznam vezano uz geologiju i srodna zanimanja...
To je za nas sve koji provedu sate na netu tražeći neku informaciju... neki link ili skriptu vezanu uz neko određeno predavanje....
:)
Naravno bit će i slika mojih minerala, stijena i fosila.... nije neka zbirka ali još sam student..
:)
Za sada to je to...

Pozdrav